RODO

Wysyłanie formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z obsługą klienta.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - dalej Rozporządzenie) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest „Firma Joker” Zygmunt Szarpak 91-611 Łódź ul. Beskidzka 69 NIP 728 000 91 40 REGON 470507551
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą klienta na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
    1. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
  3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania współpracy pomiędzy klientem a Administratorem.
  5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Zapraszamy do kontaktu

Tel./fax. 42 656 56 55

Tel. kom. 603 709 100

poczta@firmajoker.pl

Firma Joker Zygmunt Szarpak
ul. Beskidzka 69
91-611 Łódź